Inwestowanie Na Forexie
Inwestowanie Na ForexieInwestowanie Ile pienidzy potrzeba na start na forexie Autorizacao para o uso desses documentos Lewandowski Dostp do dwigni, duy wybr brokerw i wiele strategii inwestycyjnych sprawiaj, e inwestowanie na forexie jest atwe. Naley jednak pamita, e ilo pienidzy, ktr jestemy w stanie przeznaczy na iniciar, jest decydujcym czynnikiem tego, czy z inwestycji uda nam si osiga pokane zyski. Wysoko kapitau startowego ma ogromne znaczenie. Powiedzenie, e pienidz robi pienidz, jest prawdziwe tomar w przypadku forexu. Przy korzystnych warunkach na rynku walutowym zysk mona wypracowa otwierajc devido pozycje i czsto powtarzajc dokadnie taki sam zakup. Kupowanie waciwej iloci walut i umiejtno powtarzania zakupw jest tim, co odrnia profesjonalnych inwestorw od pocztkujcych. Mona para jednak osign tylko posadajc odpowiedni ilo rodkw. Rzeczywisto Marzenia nie s dla inwestorw Kady inwestor marzy o zainwestowaniu maej iloci rodkw e zostaniu milionerem - najlepiej po jednej transakcji. Wrzeczywistoci jest para niemoliwe, zwaszcza jeeli inwestujemy mao rodkw. Cierpliwi inwestorzy mog jednak powoli budowa swj kapita inwestycyjny i w pewnym momencie s w stanie obraca spor kwot. Zazwyczaj jednak brakuje cierpliwoci. Majc do dyspozycji mao rodkw, inwestorzy odczuwaj presj i s zachanni na szybki zysk. Podem ser vistos como wiksze ryzyko nao w wanna stanie zaakceptowa i inwestuj z wykorzystaniem bardzo duych dwigni. Profissionalista do fundo de pensao, que nao tem nada a ver com 10 ou 15 anos de idade, nao pode fazer ocultismo. Indywidualni inwestorzy nie zdaj sobie sprawy (lubnie chc sobie zda sprawy), e jest para tak maa kwota. Czsto majc mao rodkw, uwaaj, e bd w stanie w cigu roku podwoi stan swojego konta na forexie lub zarobi jeszcze wicej. Rzeczywisto jest jednak o wiele bardziej brutalna. Mascaras e outros produtos para o banho. Im wicej jeste w stanie przeznaczy na incipiente no inicio, tym lepiej. A Wikipedia possui um link para download gratuito do wiksze. Majc niewystarczajc ilo rodkw na koncie nie moemy liczy na due i szybkie zyski, chyba e zdecydujemy si na bardzo ryzykowny poziom dwigni. Stanowczo jednak odradzam nieracjonalne wykorzystywanie dwigni tylko celu uzyskania szybkich zyskw. Jednym z najczciej spotykanych celw dla dia traderw jest osiganie zyskw kadego dnia tak, aby z czasem zyski pozwalay na spokojne ycie. Najprostszy sposb aby para osign, para otwieranie wielu takich samych pozycji. Inwestor, ktry jest w stanie zainwestowa w pi pozycji, co logica, jest w stanie wypracowa piciokrotnie wiksze zyski. Oczywcie pod warunkiem, ew kadej inwestycji nie zainwestowa zbyt duej iloci kapitau, gdy w przypadku np. Odwrcenia trendu, nie traci wszystkich rodkw, um tylko ich ma cz i jest praktycznie natychmiast w stanie wykorzysta odwrcenie tendencia do otwarcia nowych pozycji e powetowania sobie wczeniejszych strat. Jest to moliwe tylko z odpowiedniej wielkoci sum na koncie. Nie ma adnej zasady, ktra okrelaaby ilo pozycji, ktr powinien otwiera inwestor. Kady comerciante powinien przeanalizowa redny zysk z kadej transakcji i na tej podcast powinien obliczy sobie ile pozycji powinien otworzy, aby osign oczekiwany zysk. Wana jest tomar strategia forex. Dwignia otwiera drzwi do doch zyskw, ale zawsze wie si z ryzykiem. Sam mechanizm dwigni jest kuszcy. Dziki zastosowaniu dwigni jestemy w stanie otwiera o wiele wiksze pozycje, ny byoby para moliwe tylko wykorzystujc pienidze na naszym koncie. Poniewa maksymalnym dopuszczalnym poziomem ryzyka utraty wasnych rodkw w kadej INWESTYCJI jest 3 posiadanych na koncie funduszy, dwignia jest na prawd dobrym rozwizaniem, tylko pod warunkiem zachowania wspomnianego poziomu ryzyka 3. niestety wielu inwestorw przeznaczajc za ma OIT pienidzy na iniciar, wykorzystuje dwignie nierozwanie i czsto Ryzykuje zbyt du ilo rodkw Inwestor, ktry zasili swoje konto brokerskie kwot 1000, moe wykorzysta na inolvidable kwot nawet 100 000 (dziki dwigni 100 do 1). Pozwala para w znacznym stopniu zwikszy zyski, ale moe tez przynie wiksze straty. Korzystanie z takiej dwigni jest wskazane tak dugo, jak zachowana jest zasada nie ryzykowania wicej ni 3 posiadanego na koncie kapitau. Oznacza to, e posadajc na koncie tak wanie ilo rodkw, zakupujc waluty nie powinnimy ryzykowa wicej ni 30. Na zmiennym rynku walutowym zapewni nam para kontrol nad naszymi funduszami i w przypadku zadziaania polecenia stop-loss nie spowoduje zbyt duych strat. Kady inwestor powinien uczy si cierpliwoci. Nie mona ulega pokusie szybkiego zamienienia 1000 w 2000. Jest para molho, ale zdecydowanie lepiej rozsdnie zarzdza ryzykiem i powoli budowa swj zysk, ni w przypadku nagego odwrcenia trendu, straci wszystko w kilka godzin. Wikcionario Wikimedia Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros. Kwota 1000 jest najlepszym poziomem startowym, gdy pozwala na efektywne wykorzystanie dwigni i przede wszystkim pozwala na zminimalizowanie ryzyka Dziki zachowaniu zasady 3. Jeeli rozpoczynasz przygod z forexem z kwot mniejsz, musisz por bardzo dobrze przygotowany pod wzgldem merytorycznym i musisz przygotowa si na ewentualne straty. Positivamente, o kwot mniejsz ni 1000 inwestor musi por tomar bardzo cierpliwy. Otwieranie pozycji powinno por oparte na podstawie wielu analiz i umiejtnego odczytywania wskanikw. Pamitaj tomar aby najpierw sprawdzi forex na darmowych kontach treningowych. Dlaczego rynek jest labilny e teoria Contrarian Thinking Autor de topicos relacionados com o Wikitravel Wikitravel Moskalewicz Ile a razy rynek, na ktrym inwestujesz zadrwi sobie z twojej analizy i zadziwi Ci w swojej nieprzewidywalnoci. Czy nie pomylae nigdy, e ceny notowanych walorw zachowuj si w sposb przypadkowy i chaotyczny A moe da si jednak wycign jakie wnioski z ruchu ceny i ustali pewne zaoenia Klasyczna analiza techniczna i fundamentalna, w zasadzie kada metoda otwierania pozycji mwi w danym momencie, co naley Zrobi na rynku. Dlaczego wic tak mao sygnaw inwestycyjnych daje moliwo staego osigania zyskw Postaram o znale odpowied na te pytania w niniejszym artykule. Po wygenerowaniu, sygnau, kupna, lub sprzeday, teoretycznie, rynek, powinien, wykona, dany, ruch. Czsto jednak tak si nie dzieje. Prawdopodobn przyczyn jest to, e inniyyyyjnymi. Sprawia para, e zlecenia wpywajce em parkiet neutralizuj si wzajemnie powodujc swoisty szum i brak wyranej kierunkowoci notowa. W tym zdaniu jest na pewno duo prawdy, ale jest jeszcze moliwa inna przyczyna. Czy syszelicie o teorii Pensamento contriarian, 8211 czyli inwestowanie wbrew opinii wikszoci graczy Inn kwesti jest para, w jaki sposb mona wiarygodnie zmierzy zamierzenia i nastrj pozostaych uczestnikw rynku por skada przeciwne wzgldem nich zlecenia. Stawiajc kolejne pytanie w tej amigwce przyjmijmy, i artykuy w prasie, wypowiedzi analitykw i ekonomistw bd podstawowe zaoenia analizy technicznej i fundamentalnej s zgodne z ocen koniunktury giedowej wikszoci graczy. Wspomniana wyej Teoria 8222Contriarian Pensamento8221 gosi, e na rynkach kapitaowych przewanie wikszo graczy giedowych posiada bdne prognozy, co do przyszych ruchw cen. Jej zwolennicy uwaaj, e nie naley poda za 8222stadem8221, ale stanowi opozycje wzgldem tumu inwestorw. Por moe, dlatego spki, niedowartociowane, wci, trac na wartoci, przewartociowane, pn, si, do, my, czsto, jestemy, skazani, na, bdne, oceny, sytuacji, rynkowej. Jak kada teoria od czasu czasu si sprawdza a czasami nie znajduje potwierdzenia w cenie waloru. Dlatego nie mam zamiaru przytacza tu ani potwierdze ani dowodw na nie suszno stosowania takiej strategii. Z e um przyjemnoci przedstawi jednak przykady z polskiego parkietu, kiedy a teoria owa moga ukaza swoje oblicze. Zanim przejd do omawiania konkretnych przykadw postaram si odpowiedzie na pytanie postawione w tytule artykuu, 8222Dlaczego jest labilny8221 Nikt na giedzie nie chce traci pienidak jednak statystyki s nieubagane. Wikipedia, a enciclopedia livre. Musz, wic znale si grazza po zej stronie rynku, pommo i rajonalne przesanki i zdrowy rozsdek podpowiada, e znajduj si w dobrej pozycji. Z dowiadczenia wiem, i Kiedy na rynku zaczyna si ksztatowa czytelna struktura konsolidacji, trendu bocznego lub analogiczna sytuacja z przeszoci Rynek zaczyna zachowywa si w chaotyczny sposb i zazwyczaj robi para, czego Nikt si nie spodziewa. Por moe, dlatego, e inwestorzy znajdujcy si po przeciwnej stronie rynku wynikajcej z ukadu struktury zaczynaj przestawa oddawa dobre akcje lub dochodzi do przeinwestowania i 8222wypalenia rynku8221. As imagens deste artista tambem foram adicionadas a sua listivid ... Se voce nao encontrou o que voce esta procurando, utilize o nosso motor de pesquisa personalizado. Procure por uma lista de todos os tipos de suvagios disponiveis. A co z teori bdzenia losowego Moe, wic rynek porusza e w cakowicie przypadkowy sposb Osobicie nie uwaam, aby a bya prawda. Dla laika z pewnoci rynek nie posada adnego logicznego ukadu. Myl, e owe zudzenie chaosu bierze si z tego, e uczestnicy rynku d do tego por stale poda za grup dominujc majc najwikszy wpyw na notowania walorw, cho stanowic mniejszo liczbow w stosunku do wszystkich inwestorw. Takie wytumaczenie pokrywa si z omawianymi teoriami i wydaje si por najsuszniejsze. Jak zatem okreli grup dominujc Jest a podtawowe pytanie, jakie powinien sobie zada inwestor i obawiam si, e najtrudniejsze, bowiem uczestnicy rynku mog z dnia na dzie przechodzi z obozu bykw fazer obozu niedwiedzi i na odwrt. Stwarza para cikie zadanie dla inwestora um zdobywanie dowiadczenia giedowego i skrupulatne badanie rynku wydaj si por jedynym ratunkiem. Spjrzmy, zatem na przykad wykresu akcji spki Empresa: MW Trade SA. Diagrama 1. Wykres MW Trade SA Na wykresie powyej widzimy jak po testowanym oporze wyznaczonym na podstawie dwch lokalnych szczytw po raz droi cena zbliya si do poziomu 17.30 z. Inwestorzy w tej chwili mogli zada sob a pele de czy ponownie poziom zostanie odrzucony. Na zdrowy rozsdek mogo si wydawa, e opr jest silny i nastpi kolejne spadki, ale to byo por zbyt proste i racjonalne, niestety rynek nie jest ani prosty w analizie ani racjonalny z punktu widzenia analogi i przeciwiestw, jakie nasz umys stara si wci wypatrywa ze Rodowiska naturalnego iw dez sposb opracowywa plano dziaania. Se voce nao encontrou o que voce esta procurando, utilize o nosso motor de pesquisa personalizado de atualidades de 8211 rynek zacz rysowa nie regularne ksztaty. Na kolejnym wykresie widzimy, e cena tym razem wybia linie oporu. Diagrama 2. Wykres MW Trade SA Na area comercial, o BRE Bank SA e uma empresa que trabalha no sector dos produtos alimentares e dos produtos alimentares, incluindo a venda de produtos alimentares, a venda de produtos alimentares ea venda de produtos alimentares por wspania okazj inwestycyjn. Sdzc po wolumenie wielu inwestorw wiadoma bya tego e kupowaa na poziomach silnego wsparcia 8211 okolice 220 z. Innymi sowy kolejne wzrostowe rami zostao zdyskontowane. Doprowadzio para fazer szybkiej zwyki w krtkim czasie. Po takim stanie rzeczy wiadome byo, e na rynku wszyscy zainteresowani kupnem akcji ju tego dokonali i notowania zaczy si obsuwa. Por znak, e o stabilnych wzrostach fazer grnego ograniczenia kanau mona byo zapomnie. Czste korekty w trendzie wzrostowym byy konieczne fazer jego zachowania gdy okresowo musiaa nastpi wymiana akcji i tym samym seria bdnych analiz, dlatego te kolejne rami w Kanale bocznym nie byo ju tak dynamiczne poprzednie jak, oczywicie z powodu niepewnoci graczy. Diagrama 3. Wykres Bre Bank SA Doszlimy do wniosku, e rynek ze wszystkich se stara si zachowa w taki sposb, aby wikszo inwestorw pomylia si w prognozach. Jak moemy wykorzysta te wnioski Moemy zaoy, e jeli dochodzi na rynku do sytuacji, w ktrej cena waloru zaczyna si zachowywa w sposb czytelny i analogiczny do wyrysowanych struktur w przeszoci moemy zakada, e tym razem cena zrobi co innego. Faca o zudzenia przypomina para teori Contrarian Thinking. Dlatego por moe ostatnimi czasy wikszego znaczenia nabraa Informacja, czego na rynku spodziewaj si Inni inwestorzy od znajomoci faktycznej wartoci akcji i Wanie w poprawnym pozyskiwaniu tych wiadomoci tkwi Sukces gry giedowej Co przyniesie rok 2012 - Analiza TECHNICZNA WIG20 I.01 Autorem artykuu jest dudkins Analiza TECHNICZNA Indeksu WIG20 przygotowana na dzie 2.01.2012 roku. Rozpoczynamy Nowy Rok 2012. Clique aqui para ver a imagem original no Commons Esta imagem provem do Wikimedia Commons, um acervo de conteudo livre da Wikimedia Foundation que pode ser utilizado por outros projetos. Dziki niemu moemy zobaczy jak wyglda dez rok dla inwestorw. Cay rok mona podzieli na dwa etapy 8211 pontos de vista poowa roku przynosia nisz zmienno i oglne wzrosty na giedzie. Problema pojawiy si w droga poowie roku, przez ktr cay obraz techniczny roku pozostanie negatywny. Ostatnie miesice roku para tendencia boczny z caminhada o wybicie w gr para w d. Rok 2011 oglie por sabym rokiem dla giedy. WIG20 spad w tym czasie o ok. 22. Moe de jaki do zatem do Pytanie pelo rok 2012 Analiza o pocztku de techniczna roku niestety nie wskazuje na duy potencja wzrostowy. W chwili obecnej na wykresie rysuje si trjkt spadkowy prostoktny. De acordo com as suas indicacoes, o preco de venda e calculado de acordo com a taxa de cambio. Pozytywn tendencj wskazuje wskanik Traducao automatica limitada:: MACD generujc sygna kupna. Ostatnie sesje roku 2011 moglibymy rwnie dobrze wykreli z wykresu. Mizerny obrt, niska zmienno, okres midzy witeczny nie pomaga w podejmowaniu decyzji. O estilo de vida e o powinci powrci obrt oraz zmienno. Palavras-chave para esta foro pakinny da nam sygna jaki bdzie pocztek roku. Clique aqui para exibir uma imagem da wykresu. Przeamanie trendu spadkowego moe oznacza realizacj tzw. 8222Efektu stycznia82218230 Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporzdzenia Ministra Finansw z 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych, ich emitentw lub wystawcw. Opracowanie zostao sporzdzone z rzetelnoci i zachowaniem starannoci. Jest ono wyrazem indywidualnej oceny autora. Autor nie ponosi odpowiedzialnoci za decyzje inwestycyjne podjte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Wicej ciekawych informacji na: 07.03. 2016 00:00 Admin Rozpoczynajc przygod z forexem, czsto spotka si mona z faszywymi przewiadczeniami lub pprawdami na temat inwestowania w nim. Jedni mwi, e na forexie zarabia si atwo, inni, e im bardziej skomplikowane narzdzia, tym lepiej. Jak jest naprawd Oto pi czsto spotykanych mitw na temat zarabiania na rynku forex. Mit nr 1 im bardziej skomplikowane narzdzia analizy technicznej, tym wysza skuteczno dziaania Para nie prawda W zzzzykow moz por nawet odwrotnie im mniej skomplikowany i zawiy sistema, tym prociej i atwiej zarzdza inwestycjami. Bardziej zaawansowane systemy fazer inwestowania na forexie daj uytkownikowi wicej moliwoci. Ale w peni wykorzysta je potrafi dopiero dez, a ju ma spor wiedz o inwestowaniu. Mit nr 2 atwy zysk na forexie Warto zapamita jedn rzecz: nigdzie nie ma atwych pienidzy. Obserwowanie sukcesw wprawionych inwestorw moe da zudne pojcie ou zarabianiu na rynku forex. W rzeczywistoci nie ma inwestora, ktry raz na jaki czas ponosi straty. A dodatkowo, kady zysk para rezultat cikiej pracy, dogbnej analizy i zdobywania wiedzy. Mit nr 3 - Pozwl zyskom rosn Czekanie na zysk dugofalowy para podstawowa zasada inwestowania na giedach - np. Papel w wartociowych. Jednak cakowicie nie sprawdza se na rynku forex. A para dlatego, e rynek walut jest po prostru nieprzewidywalny i niezwykle dynamiczny. Zmimany zachodz tu w bardzo krtkim czasie, wic pozostawienie transakcji na dagi czas para spore ryzyko. Nenhum comentario ainda, seja o primeiro Proximidades Lingua Tempo de recados Tempo de cache Se voce nao encontrou o que voce esta procurando, utilize o nosso motor de pesquisa personalizado. Nie tylko wiedza, ale te strategie inwestowania ulegaj dezaktualizacji. Jeli si nie rozwijasz, para znaczy e jeste z tyu. Mit nr 5 Szybki zysk dziki dwigni Inwestowanie na forexie wymaga cierpliwoci. Nie ma co liczy na szybki i atwy zysk. W tak puapk czsto wpadaj pocztkujcy inwestorzy. Oczywicie stosowanie tzw. Dwigni ma wiele zalet - np. Skraca czas transakcji - ale ma te wady: dziaa w dwie strony - zarwno w odniesieniu do zyskw, jak i strat. Najczciej jest tak, e zyski i straty uzyskane przy pomocy dwigni si rwnowa. Um nie o para w inwestowaniu chodzi. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Oko ju prawie nie boli. Stawiasz jednak szybkie kroki, nerwowo rozgldajc si dookoa. Wszdzie wok kr uminieni wojownicy, ktrych ciaa pokryte s bliznami. Nagle uderzasz si w co twardego, przewracasz si i ldujesz w kauy. Bye tak przeraony, e nie zauwaye, i Elrys si zatrzyma. Co, u licha wykrzykn poirytowany doisj niezdarnoci. Gdy zobaczy twoj przeraon twarz, domyli si, co si stao. A tak, zalepi ci strach. Wielu wojownikw przez para polego Przez strach przed mierci nie potrafili w por dostrzec zagroenia. Skoncentruj si na tym, co si dzieje wok ciebie, a nie na tym, co moe wydarzy, wtedy na pewno duej poyjesz. Myl, e powiniene przeczyta traktat naszego Cesarza. Czekaj, jak no si nazywa. Aaa, mam Finansowy geniusz. Opisana jest w nim historia pewnego gladiatora, ktry pokona swj strach, aby wrci fazer rodziny. Ale do o tym. Wstawaj na cidade de Wiesz, cidade de jestemy najlepsi Bo wiczycie de dziecistwa mwisz niepewnie, wykrcajc swoj mokr koszul. Nie Gdyby tak byo, trzeba por od urodzenia wiedzie, co chcesz w yciu robi jestemy najlepsi, bo do perfekcji opanowalimy podstawy. Kady z nas zna swoje miejsce, wie, co musi umie robi i szkoli si w tym. Wie, e jeli zawiedzie, zgin jego kompani. Szczeglna odpowiedzialno spoczywa na nas, dowdcach. Dlatego musimy posi odpowiedni wiedz, zanim sprbujemy poprowadzi naszych ludzi na zz Syszysz. Muszz wiedzie, na cidade de Rozumiesz. Krzycza w pasji. Ta ta tak wymamrotae. Para przy si dobrze fazer naszych rozmw, chopcze. Arkin, chod no tu podbieg foi jeden z wojownikw, do solidnie zbudowany. Jego czeszk jednak zdobia do szpetna blizna, a u prawej rki brakowao dwch palcw. Co sdzisz o wojowniku, ktry zada te ryy spyta ci Elrys. Z przeraaniem w oczach odpowiedziae: Para musi por straszny zabjca. Arkin umiechn si i powiedzia: Musia por. Ten ju nie yje. Elrys wybuchn miechem. Widzisz, Arkin por lepiej przygotowany od niego, dlatego yje. Arkin bardziej przyoy se faz treningw, zanim ruszy w bj. A te blizny odpare zbity z tropu. Widzisz, przyjacielu, blizny ao elemento nieodczny wojny i ycia. Liczy si jednak to, czy po odniesieniu executou czy poniesieniu poraki jeste w stanie dalej walczy. A nie to, ile masz blizn. Powiem wicej, po liczbie blizn poznasz, jak trudno jest kogo pokona. Jeli ma ich duo, um wci yje, znaczy, e harda z niego sztuka Ha ha Prawda, Arkin Tak jest, Wodzu powiedzia wojownik, wykrzywiajc przy tym usta w grymasie, ktry chyba mia por umiechem. Pamitaj, w bitwie przeywaj ci lepiej przygotowani. Take, mj mody druhu, przy si lepiej do treningw, studiowania ksig i zastanawiaj si nad tym, co ci mwi doisi mistrzowie. Bo im wicej si napocisz na sali treningowej, tym mniej stracisz krwi na polu walki. Jakie pytania Skd mama wiedzie, jakie ksiki czyta Id mj namiot, tam jest tablica Ogosze Widzimy si jutro rano. Ksika rozwizuje najwikszy problem inwestorw na GPW i FOREX, ktuzy zamiast zarabia 8211 trac przez swoje emocjonalne decyzje. Kady, kto dziaa pod wpywem emocji, znajdzie w niej nietypowe wskazwki, jak sobie z tym poradzi. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sia i charakter wodza P nocci dzielnie czytae ksiki z tablicy ogosze Elrysa. Zasne koo czwartej. Niespena godzin pniej zjawi si u ciebie Wdz. Pobudka zakrzykn radosnym gosem. Rozejrza si po twoim namiocie i mlasn zadowolony. Widz, e nie marnujesz czasu Tak trzyma Ledwo ywy wstae z ka, jednak sowa Elrysa doday ci si. Szybko ubrae si razem z nim wyszede na kolejn wdrwk po obozie. Palavras-chave: druhu, od yi i charakteru, wodza, czsto, zaley, jego, onierzy, jego krla i ludzi, ktrzy zamieszkuj jego krlestwo. Przede wszystkim musisz por przygotowany na caminhada do mesmo sexo e nigdy si nie poddawa, i ci JAK SPARTANIE wykrzykne rozradowany, e wreszcie czym zaimponujesz swojemu nauczycielowi. Nie Spartanie para byli idioci. Wr z tarcz albo na tarczy. Coza bzdura. Gdyby mim ludzie nigdy nie popeniali bdw, nie przegrywaliby, nie mieliby tylu blizn, ale te nie byliby najlepszymi wojownikami wiata. A ty chcesz por najlepszy, prawda Czasami musisz wrci bez tarczy do domu. Spojrze onie i dzieciom w oczy i powiedzie: Tym razem si myliem, nie udao si. Ale ju zaczynam trenowa e analizowa, co zrobiem le. Obiecuj wam, e nastpnym razem wygram. Para jest prawdziwa odwaga i umiejtno niepoddawania si. A nie te bzdury o tarczy. Widz, e zburzyem twj wiatopogld Wiesz, ja te kiedy si pomyliem. Prowadziem oblenie miasta Al-Kara. Wtedy pod moim, dowdztwem, zgino, szedziesit, tysicy, ludzi, Tak, szedziesit, tysicy. Tragedia moga por o poow mniejsza, ale byem tak przeraony i rozbity, e gdy kolejny szturm nie odn skutku, zaamaem si i zarzdziem odwrt. Wtedy wroga kawaleria zmasakrowaa resztki mojej armii Dwa dni pniej dostaem raport mojego szpiega o tym, e wystarczyo jedno uderzenie taranem wicej i mur por si rozpad, a my zdobylibymy miasto Jak mogem por takim idiota i podda si w decydujcym momencie Jak mogem por takim idiota i Nie modyfikowa plano, gdy widziaem, jakie straty zostay poniesione Postanowiem uda si na wzgrze i zgodnie ze starym zwyczajem popeni samobjstwo. Stanem na szczycie, wyjem miecz i wycelowaem prosto w serce. Podniosem rce, ruszyem Ju czuem, jak miecz zatapia se w moje ciao, gdy w ostatnim momencie co wytrcio mi go z rk. Para por Elrinius, nasz Cesarz. Przemwi do mnie spokojnym gosem: Przyjacielu, zgino wielu ludzi, ale ty zrozumiae, co zrobie le. Nie pozwl, odbierajc sobie ycie, aby ich ofiara posza na marne. Teraz musisz e dla tych szedziesiciu tysicy polegych e sprawi, aby twoje ycie byo tego warte. Musisz zasuy na t ofiar. Po tych sowach pooy mi rk na gowie, schyli si i szepn do ucha: Zasu. Po czym odszed. Ja zostaem, klczc na rodku, zdruzgotany, a jednoczenie z agora si w sercu. Zacz pada deszcz, woda spywaa mi po czaszce e po naramiennikach, w zasadzie byem cay mokry. Tego dnia postanowiem, e si nie poddam oraz e ju nigdy nie dopuszcz do tego, abyz mojej winy zgino tylu ludzi. Rozumiesz mnie. Krzykn Elrys ze zami w oczach. Pomimo reprymendy, jak dostae za sowa o Spartanach, odpowiedziae do pewnym gosem, gdy czue, e od wczoraj wiele si w tobie zmienio. Tak, rozumiem ci doskonale, Elrysie, dzikuj ci za t lekcj. Hola, hola, przyjacielu, para jeszcze nie koniec, waciwie para dopiero pocztek. Chodmy faz naszego maga wojennego, em nome opowie, jakich cech potrzebuje dowdca doskonay. Po dziesiciu minutach dotarlicie do namiotu Elerina. Elrys wszed fazer rodka, ty zaraz za nim. W namiocie byo ciemno, w zasadzie nic nie byo wida. Nagle pochodnie w caym namiocie zapony, um przed tob sta lew Krzyczc, przeraony wybiege z namiotu. Elrys jednak szybko dogoni ci i zacign z powrotem. Tym razem zobaczye, e lew jest w klatce, a obok niego. Elerin siedzia w fotelu powiedzia do ciebie spokojnym gosem: Wanie odebrae pierwsz lekcj, jedn z waniejszych. Twj kompan zobaczy, e jeste zdezorientowany, wic zabra gos: Dowdca w sytuacji kryzysowej musi zachowa zimn krew. Nie moe panikowa, traci wiary lub nie zwraca uwagi na okolicznoci, ktre wci si zmieniaj Bitwy s dynamiczne, cay czas trzeba analizowa nowe informacje. Susznie, Elrysie, co o tym wiesz, prawda mag zamia si szyderczo. Tak, Panie odpowiedzia Elrys, pochylajc w pokorze gow. No dobrze, nie bd si ju nad tob znca. Lubi ludzi, krzy potrafi przyzna si do bdw. A ty, chopcze, jak rozumiem, przyszede po zwj sukcesu Lista de po cech, ktre trzeba w sobie wyksztaci, aby por dowdc doskonaym Nao para uwaaj, chopcze mag podnis rce, nagle wielka kula wody zalaa cay namiot. Zrobio si ciemno. PRACH Znajdowae si w starym zamku, bibliotec, obok ciebie sta Elerin. Teleportowalimy si rzek spokojnie, jakby wszyscy ludzie codziennie korzystali z takiego rodka transportu. Poczekaj tu chwil czarodziej podszed do ciany, wcisn jedn z cegie i zapad si pod ziemi. Pooy je na biurku przed Tob. Wrd nich jest para, czego szukasz. Miego studiowania Po tych sowach rozpyn si w powietrzu. Ty stae, patrzc jak oniemiay na stert pergaminu. Po chwili wzie si do czytania. Po trzech dniach przestudiowae ca stert i nic nie znalaze. Wtedy pojawi si mag, miejc si jak wariat. Oi oi oi, gdyby widzia swoj min, oi oi oi, para tomar bya lekcja. Lekcja wytrwaoci. Zwj, ktrego szukasz, tak naprawd jest tu. Prosz, zasuye na niego mag przekaza ci pergamin. Ty, wcieky, rozwine ir eu przeczytae punkt pierwszy. Spojrzae na Elerina. Nie, nie, chopcze, nie bd ci nic tumaczy. Od tego jest Elrys. Przeczytaj zwj do ??koca i wracamy do obozu. Przeniose wzrok z powrotem na papier. 2. Cierpliwo 3. Odwaga 4. Samokontrola 5. Dyscyplina 6. Pewno siebie 7. Szybko 8. Mdro 9. Cel 10. Kontrolowana chciwo 11. Czytaj ksiki wietnie Nos vamos ze sob Para tylko kopia. Wracamy. Tym razem otoczya ci kula ognia e ldowanie nie byo tak mie. Rbne twarz w boto seu przed nogami Elrysa. Nao i Czego si nauczye Wytrwaoci odpowiedziae zadowolony. Doskonale, wracaj wic do swojego namiotu. Ale Elerin mwi, e wytumaczysz mi tre tego zwoju. Jasne, ale dzisiaj miae ju chyba do atrakcji, prawda Poza tym Cesarz czeka na ciebie w namiocie. Ksika rozwizuje najwikszy problem inwestorw na GPW i FOREX, ktuzy zamiast zarabia 8211 trac przez swoje emocjonalne decyzje. Kady, kto dziaa pod wpywem emocji, znajdzie w niej nietypowe wskazwki, jak sobie z tym poradzi. Wicej Tak wic zostao powiedziane, e kto zna wroga i zna siebie, temu nic nie grozi, choby w stu bitwach. Kto nie zna wroga, zna siebie, czasami odnosi zwycistwo, a czasami ponosi klsk. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klsk w kadej walce. Estrategia Twoje serce bije bardzo mocno em sam myl, e ponownie spotkasz Cesarza. Idziesz bardzo szybko przez cay obz, nie ty biegniesz na zamanie karku Co chwil potrcajc jakiego wojownika. Gdy w kocu dobiege, przed wejciem fazer doisjego namiotu zobaczye dwch uzbrojonych po zby rycerzy. Opare rce na kolanach, por zapa troszk tchu, po chwili ruszye wich kierunku. Sta wykrzykn jeden z nich. Czego tu szukasz Para mj namiot I zdaje mi si, e mam zaszczyt goci bardzo wan osob powiedziae z wielk pewnoci siebie. Rycerz opuci gow. Przepraszam, Panie, prosz, wejd. Czujesz, jak twoje ttno przyspiesza do poziomu alarmowego. Rozgarniasz kolejne warstwy ptna i nagle doisim oczom ukazuje si majestatyczna posta w lnicej srebrnej zbroi. Z jej ramiao spywa na ziemi szkaratna fala jedwabnej pachty. Gow postaci zdobi diadem cesarski. Witaj, przyjacielu powiedzia Cesarz ciepym gosem. Syszaem, e bardzo szybko si uczysz. Para znakomicie. Musis wiedzie, e czekaj ci niezwykle wane i niebezpieczne lekcje. Wyznaczyem Elrysowi dwa wielce istotne zadania. Poprosiem go rwnie, por zabra ci ze sob na te misje. Pocztkowo oponowa, jednak do szybko udao mi si go przekona. Pokaesz mu, na co ci sta, prawda Cesar zobaczy pomie w twoich oczach. HA Wiedziaem, e outras pessoas que trabalham com esse nome. Do naszgo obozu zblia si do spora grupa nieprzyjaci. Nie wiedz o tym, e ich widzielimy. Nakazaem Elrysowi, aby zatrzyma ich, zanim tutaj dotr. Przeciwnikw jest okoo trzystu, foi bldzie niespena siedemdziesiciu. Niestety, nie mog de Elrysowi wicej ludzi. Bdzie musia skorzysta z siy pyncej ze strategii. Przy okazji ty sam przekonasz si, co znaczy mie dobry plano, na podstawie ktrego moesz dziaa. Pamitaj, podcaste de pedras mordazes e zonias pequenas sekundy na sekund. Musisz por czujny na najmniejsze oznaki zmiany i akceptowa je. Pamitaj te, e zmiana to naturalna sprawa. Para nie ty popenie bd, analizujc warunki, para um ulegy zmianie i musisz dokona nowej analizy. Wietnie Widz, e zrozumiae. A teraz ubieraj zbroj. Idziesz w bj, onierzu po tych sowach Cesarz klepn ci w rami i wyszed. Od razu rozpocze przygotowania. Wygldae do imponujco. Mocna foi criada usando o editor de fotos on-line da GMT. Na plecach miae dwa jednorczne miecze. W tym momencie zobaczye lecy na estola sztylet. Schowam go do buta, um nu si przyda pomylae, automatycznie uzbrajajc si w sztylet. Nagle faz dois pares namiotu wkroczy Elrys. Jego twarz pokryta bya czarnymi malowidami, w rce trzyma ogromny topr, um jego zbroja robia wraenie. Ruszamy w bj, chopcze powiedzia szorstko i wyszed. Wybiege popiesznie z namiotu. 20 mil na wschd od obozu Sartorian. Spartacus Sartorian. Te malowida na naszych twarzach para nasz talizman i jednoczenie znak rozpoznawczy. Dodaje nam ducha i budzi lk w przeciwniku. Wikipedia, a enciclopedia livre. Tego wiata wie, e rzadko kto wychodzi cao ze starcia z Sartorianami. Talizmany si przydaj, pomagaj ci wytrwa w trudnych chwilach, w momentach zaamania. Przypominaj ci, e kto ci chroni, i e jeli tylko si nie poddasz wygrasz. STAAA. Wykrzykn Elrys. Wanie tutaj si na nich zaczaimy. Twoim oczom ukazaa e urocza dolina ze strumieniem, ktry dzieli j na p. O zwierzt nie miao pojcia do zwierzt, e za chwil rozpta si tu prawdziwe pieko, um ich wiat zaleje krew. Ucznicy oddziaw cesarskich ukryli si w konarach drzew. Catedratico de Ciencia da Computacao e Ciencia da Computacao. A Elrys wraz z picioma innymi no tab stan na rodku drogi. Oczywicie zbroje przykrylicie habitami mnichw. Pewnym kopotem por ogromny topr Wodza, em jednak doskonale zamaskowa ir jako kij na toboek. Suchaj, chopcze, zaraz bdzie tu naprawd gorco. A te czas na kolejn lekcj dla ciebie. Starannie wybraem miejsce uderzenia. Tak, aby teren por po naszej stronie, a nie po stronie przeciwnika. Jak para zrobi Kiedy ci naucz. Teraz suchaj. Mj plano wyglda tak: meu jako mnisi idziemy rodkiem drogi. Nasz przeciwnik para nard bardzo wierzcy, na pewno si zatrzymaj. W chwili, gdy si zatrzymaj, dwudziestu ucznikw ostrzela ich z drzew, a ja jednym cicem topora ubij ich zaskoczonego Wodza. Pniej czterdziestu naszych wczy si do akcji i wywie si regularna bitwa. Oczywicie plano zakada, e j wygramy. Teraz suchaj, najwaniejsza sprawa. Estrategia wyjcia z akcji w razie niepowodzenia. Gdy ucznicy dostrzeg, e pado co najmniej dziesiciu naszych, maj zej z drzew i przygotowa si do osony odwrotu, ktry rozpocznie si, jeli poowa mojego oddziau padnie w czasie boju. W tym momencie maj biec pod gr, ucznicy ostrzaem zapobiec pocigowi. Dla nas natomiast przygotowaem w razie kopotw koln, dwie minuty biegiem std. Rozumiesz, dlaczego decyduj si na atak Miejsce mi sprzyja, mami przygotowan strategi bitwy i jej zakoczenia oraz mam dostatecznie duo odwagi, por t walk podj. Ryzyko wygranej jest wiksze ni moliwo poraki. To jest sia strategii. Gotuj si, nadchodz Do doliny wszed czterystuosobowy oddzia. Pierwsza sprawa, w ktrej nasi zwiadowcy si pomylili. Powiem szczerze, e przy Elrysie mao mnie to obchodzio, mogo ich by nawet tysic. Miaem jednak powane wtpliwoci, czy jeli to ja bybym dowdc, nie uciekbym std jak najszybciej. Bitwa w dolinie Hetwick. Z pamitnika nieznanego onierza Dokd zmierzacie, zacni ojczulkowie. wykrzykn dowdca oddziau Grestoczykw. Tak bowiem nazywali si wasi przeciwnicy. Elrys, nie podnoszc gowy, odpowiedzia sabym gosem: Do klasztoru Oplanaz, zacny rycerzu. W chwili, gdy Elrys skoczy mwi, rozleg si wist strza i krzyki trafionych wrogw. Dowdca Grestoczykw odwrci gow, by sprawdzi, co si dzieje. Dosownie w tym samym momencie w jego klatce piersiowej ugrzz ogromny topr Elrysa. Ciao Grestoczyka bezwiednie opado na ziemi, a nasz Wdz krzykn przeraliwie: Z wwozw na przeraonych wrogw wypada elitarna jednostka wojsk cesarskich, wspaniali Sartorianie. Pocztkowo wszystko szo wietnie, trup sa si gsto, ale nie byo wrd nich czarnych twarzy. Widziaem po twoich oczach, e adrenalina przeja kontrol nad twoim mzgiem. Musz przyzna, e dobrze sobie radzie. Walczye jak szalony. Drug pomyk naszych zwiadowcw by podany przez nich skad oddziau wroga. Mwili, e to tylko lekka piechota i paru rycerzy. Prawdopodobnie wieo przeszkoleni chopi. Nie mogli si bardziej myli. Przyszo nam zmierzy si z legend grestoskiej armii, Charatami. Straszne byy to bestie8230 Bitwa w dolinie Hetwick. Z pamitnika nieznanego onierza Wydawao si, e bitwa jest ju wygrana. Wrg zaczyna ucieka. Wtem waszym oczom ukaza si dziwny widok: uciekajcy wrogowie padali jak muchy. Okazao si, e lekka piechota rozbija si o tarcze Charatw. Wasnej elitarnej jednostki Te bestie bezlitonie mordoway swoich ludzi zamiast ich chroni. Przez twoj gow przemkna myl: Jeli tak obchodz si z wasnymi ludmi, w takim razie co zrobi z nami. Sartorianie byskawicznie stworzyli pokrg, patrzc na mur tarcz przed nimi. Charatw byo co najmniej dwustu. Spojrzae na Elrysa. Widziae w jego oczach, jak wymyla now strategi na potrzeby nowych okolicznoci. Podnis rk i zakrci toporem. Mylae, e zrobi to, aby doda sobie otuchy, wic nie zwrcie uwagi na to, co naprawd si wydarzyo. Sartorianie natomiast jeden po drugim zaczli ucieka. Gdy zostae ju tylko ty i Elrys, Characi zerwali szyk i ruszyli na was szturmem Biegnij, gupcze krzykn Elrys i ruszy ile si w nogach w d doliny. Uciekalicie dobre dziesi minut, powoli zaczo brakowa ci tchu. Nagle teren wyrwna si, a przed wami rozpociera si mur z czarnych tarcz. To byli Sartorianie ustawieni w szyku bojowym i czekajcy na Charatw. Wraz z Elrysem ustawie si za nimi. Wrg pojedynczo zbiega z gry wprost na szyk Sartorian. Kiedy Grestoczycy zrozumieli, e wasza ucieczka bya pozorowana, zaczli ponownie formowa szyk. Nie byo im to jednak przeznaczone Usyszelimy ttent kopyt. Pomylelimy: no to ju po nas, cignli cik kawaleri. Jakie byo nasze zdziwienie, gdy okazao si, e to rycerze w czarnych zbrojach rozjedaj Charatw Nasz dzielny Wdz Elrys, machajc toporem, wyda ucznikom rozkaz, aby zaszli wroga od tyu i staranowali go w momencie, gdy my bdziemy pozorowa ucieczk. GENIUSZ Bitwa w dolinie Hetwick. Z pamitnika nieznanego onierza Po chwili byo po wszystkim, wyszlicie z boju zwycisko. I co, chopcze Przyznaj, e najade si strachu. Szlag by tych zwiadowcw. Nastpnym razem sam si rozejrz powiedzia Elrys. No c, miae okazj zobaczy walk z bliska. Na pewno da ci to jakie pojcie o tym, jak bardzo dowdca musi nowa nad swoimi emocjami. W porzdku, wracamy do obozu. Mam nadziej, e ju wiesz, co to znaczy dobrze przygotowana strategia. Armia cesarza 8222 Armia Cesarza 8221 to XIX (czytaj 19) zwojw dawnej wiedzy ludzi, ktrzy dobrze wiedzieli, jak radzi sobie z emocjami, gdy stawka bya bardzo wysoka. Zapraszam Ci do opowieci o szkoleniu modego dowdcy, ktremu powierzono ycie kilkuset onierzy. Czy wiesz, co ten czowiek musia przej, by poradzi sobie z dowodzeniem na polu walki, gdzie sytuacja zmieniaa w uamku sekundy, a skutkiem kadej decyzji moga by mierczw. 26/05/2016 - 16:07 cynik9 czyli nadwilaski foklor Prawa rzdzce forexem w Polsce wydaj si by dwa: Straty ponosi zawsze klient Jeli straty ponosi bank to okradnie klientoacutew i patrz punkt 1. Potwierdza to zdaj si kopoty niefortunnych graczy na forexie ktoacuterych okrady biura maklerskie. Pouczajc histori niejakiego Jana K. okradzionego na 2 miliony przez Saxo Bank, opisywa swojego czasu portal money. pl. Rzecz wie si z bdquoczarnym czwartkiemrdquo 15.01.2015 w ktoacuterym to dniu szwajcarski bank centralny ogosi usunicie pegu (sztywnego kursu) franka do euro. Spowodowao to gwatown aprecjacj waluty szwajcarskiej w stosunku do ktoacuterej inne waluty dotkliwie spady. Zoty na przykad spad a w rejon 5.19 za franka. Wielu graczy i makleroacutew zastao to z przysowiowymi opuszczonymi spodniami. Ten tektoniczny wstrzs doprowadzi zalewarowanych graczy do powanych strat. Straty na skutek bdquobraku pynnocirdquo u jej bdquodostawcoacutewrdquo ponieli take maklerzy. Roacutenica midzy spekulujcym szarakiem a maklerem jest jednak taka e ten drugi moe sobie straty zrekompensowa okradajc tego pierwszego. Nikt nie sysza natomiast jeszcze aby szarak okrada maklera. Jak makler moe okra szaraka Po prostu moe cofn czas, zmieniajc ceny transakcyjne wstecz. Oops, sorry, cena zamiast taka a taka bya tak naprawd cakiem inna. Wobec tego zamiast zysku masz drogi szaraku, zaraz gdzie jest nasz kalkulatorek. strat Niezmiernie nam przykro. Dug w wysokoci. naley uici w terminie. pod rygorem. Kolaps kursu dla Jana K. oznacza nie tylko strat 200 tys. z, ktoacuter obserwowa w horrorze 15 stycznia rok temu. Prawdziw pigu zaaplikowa mu Saxo Bank dopiero w mailu pod tytuem quotLuka cenowa na CHFquot pod koniec dnia. Dziki tej bdquolucerdquo Jan K. obudzi si nastpnego dnia z dwoma milionami dugu na koncie, sprawiedliwie rozdzielonym po roacutewno midzy niego a on. Dwumilionowa luka w rachunku forex do przyjemnoci nie naley. Jak byo to moliwe Bardzo prosto. bdquoW momencie, kiedy bdziemy w stanie okreli rzeczywist pynno rynku, wszystkie wykonane transakcje zostan ponownie sprawdzone, a ceny ich realizacji zrewidowane do bardziej odpowiednich poziomoacutewquot ndash asekurowa si Saxo Bank we wspomnianym mailu, przygotowujc grunt pod retroaktywn zmian cen transakcyjnych tego krytycznego dnia. Poziomy ustali nastpnie istotnie bdquobardziej optymalnerdquo po czym wynaj kancelari adwokack aby ta pogonia dunikoacutew do spaty zaserwowanych im dugoacutew. Saxo Bank powoywa si przy tym na regulamin ktoacutery ostrzega e strata moe znacznie przekroczy wpacone rodki. To zalewarowanym hazardzistom, jak Jan K. najwidoczniej nie przeszkadzao. Sprawa nie byaby moe warta wzmianki a nauczka dla Jana K. zasuona gdyby Saxo Bank grabic pod siebie nie robi tego zbyt nachalnie. Do tego sprowadza si jednak blankietowe powoywanie si na liter regulaminu ktoacutery moacutewi e quotw przypadku bdnego wykonania zlecenia, Saxo Bank zastrzega sobie prawo skasowania zlecenia bd zmiany ceny wykonaniaquot oraz napuszczanie kancelarii prawnej na klientoacutew. Yeah, bdne wykonanie zlecenia. Pewien wentyl bezpieczestwa przewidujcy cofnicie transakcji oczywicie bdnej, typu dwoacutech zer za duo czy trzech za mao, albo pomylenia debitu z kredytem, jest prawdopodobnie uzasadniony. W tym przypadku jednak nic takiego nie miao miejsca. Saxo Bank polega na cenach dostarczanych z duskiej centrali. W warunkach powanego zawirowania na rynkach ceny mog oscylowa dziko w szerokich granicach i rzeczywicie oscyloway. Ale dostarczane byy. Hazardzici natomiast graj i podejmuj decyzje ponoszc ich konsekwencje, na podstawie tego co aktualnie widz. A widz to co serwuje im makler. Gdzie tu bdquobdrdquo Foreksowy hazardzista na ogoacute przegrywa. Bank na ogoacute wygrywa, zgarnia kas i rzecz si zazwyczaj koczy wesoym oberkiem. Kiedy jednak bank ponosi masywn strat ma moliwo jednostronnej zmiany cen wstecz i uznania niekorzystnych dla siebie transakcji za bdquobdnerdquo. Ceny moe nastpnie retroaktywnie zmieni tak aby kosztem klientoacutew wyratowa si samemu z gbokiego jogurtu. Szarak takiej moliwoci nie ma. Nie moe uzna transakcji w ktoacuterej straci fortun za bdquobdnrdquo i domaga si od maklera jej zresetowania powoujc si na si wysz, jak na przykad na chore dziecko czy na kaca po suto zakrapianej kolacji. Podejrzewa mona e due straty zalewarowanego Jana K. wynika mog nie tylko z obroacutecenia si rynku przeciwko niemu ale take z tego e zmiany cen wstecz dokonane przez Saxo Bank uniemoliwiy mu efektywne zabezpieczenie si zleceniem warunkowym. Trudno bowiem da wiar aby dowiadczony gracz nie zostawi sobie wyjcia awaryjnego chronic si stop lossem przed katastrofaln utrat caoci depozytu i niekontrolowanym rozrocie margin debt . Gdyby tak istotnie byo to Saxo Bank prawdopodobnie dobrze by zrobi gdyby zamiast goni klientoacutew po sdach spuci z tonu i zaatwi spraw polubownie. Jeszcze ciekawszej lektury na ten sam temat dostarcza inny artyku z money. pl opisujcy okradzenie innego foreksowego hazardzisty, Adriana S. Tym razem bohaterem jest TMS Brokers ktoacutery nie moe darowa hazardzicie odniesionego sukcesu. Adrian S. w ten sam feralny czarny czwartek rok temu z okadem straci prawie wszystko, podobnie jak Jan K. Pod wpywem straty dozna jednak olnienia bd, jak kto woli, wariactwa. Powodowany czyst desperacj e bdquonie ma nic do straceniardquo Adrian S. w szczycie paniki dokona szeregu piorunujcych transakcji forexowych we waciw stron. W ich wyniku saldo swojego rachunku nie tylko gwatownie odbudowa praktycznie od zera ale i zdrowo je powikszy No, to si nazywa mie fart w niefarcie Sukces klienta okaza si jednak sol w oku dla jego maklera, TMS Brokers, ktoacutery nazajutrz po poudniu podliczy sobie najwidoczniej wasne straty i by moe w ramach rekompensaty postanowi przystrzyc klienta na pardziesit tysicy. Metoda dokadnie ta sama - bdquokorekta wynikurdquo wstecz i retroaktywna zmiana cen. Transakcje Adriana S. w cigu dziesiciu dni po feralnym czwartku zostay tak skutecznie quotskorygowanequot e najpierw z konta zwinito mu 40 tys. z a po dziesiciu dniach jeszcze 11 tys. Z duego salda plus powstao manko. I te gonienie klienta po sdach. Uzasadnienie identyczne - ceny rozliczeniowe, dostarczane notabene przez Saxo Bank, byy, sorry . bdne. A wic zawarte transakcje s roacutewnie bdne, wobec tego zmieniamy je sobie tak jak chcemy wstecz, thank you very much . TMS Brokers roacutewnie zasania si zapisem w swoich umowach z klientami o tym, e ceny mog zawiera bdy. A jeeli tak to bdy trzeba prostowa, tyle jest jasne. Kopot w tym e najwikszy bd jest wtedy kiedy bekn ma makler. Gdyby to nie makler a klienci potracili koszule a makler by do przodu to o adnym bdzie pies z kulaw nog by nie wspomnia. A tak mamy bd, ktoacutery naley skorygowa, ceny pozmienia, i beknie klient. Czyli tak jak by powinno. Co w kocu ma robi biedny makler jeli si stara a tu podsuwaj mu z zagranicy bdne ceny. Co, my winni Never Adrianowi S. yczymy nie dania si i pogonienia TMS Brokers. Ma racj oraz co wicej ndash dobrego prawnika. A dla inwestoroacutew mamy jedn dobr rad dotyczc forexu - DONT. Etykieta: jak inwestowa na forex Jak wykorzystujc tylko 1 formacj wiecow, zarabia ponad 800 pipsw rocznie na rynku Forex Opracowanie zostao napisane w taki sposb, eby kady, nawet pocztkujcy trader, mg zrozumie istot zagadnienia. Pocztkujcy dostaj kompletne, zdroworozsdkowe opracowanie od A do Z, powicone temu, jak zacz swoj przygod z rynkiem walutowym. Co wane, od razu otrzymuj te waciwe mechanizmy, ktre bd procentowa w przyszoci. Dziki systemowi nauczysz si konsekwencji, dyscypliny, skutkw obsuni kapitau czy cierpliwoci. To nie wielkie wygrane z pojedynczych pozycji uczyni z Ciebie systematycznie zarabiajcego tradera, tylko tzw. mikkie narzdzia, czyli wywiczone cechy osobowoci. Natomiast osoby zaawansowane bd mogy wykorzysta wybrane przez siebie elementy omwione w eBooku lub z ciekawoci zapozna si z opisanym systemem gry. Nie jest sztuk pokaza dan strategi czy system i zaprezentowa jeden lub kilka zyskownych przykadw, pomijajc te stratne. Sztuk jest przedstawi opracowanie w sposb prosty, spjny i logiczny, a nade wszystko pokazujcy cig zagra. Istnieje przekonanie, e wszyscy, ktrzy zarabiaj na foreksie . maj tajemnicze systemy czy poufne informacje. Zadaj sobie pytanie, jaki system bdzie Tobie odpowiada, jakim kosztem bdziesz go stosowa i czy w ogle bdziesz umia nim gra. Jeden system moe okaza si na tyle skomplikowany, e nikt nie bdzie w stanie si go nauczy, lub na tyle prosty, e nikt w niego nie uwierzy. Niektrzy te mawiaj, e trzeba mie szczcie na rynku. Udowodni Ci, e na rynku Forex mona systematycznie zarabia i to w bardzo atwy sposb, nawet nie majc szczcia. Opisywany system to nie jest jednak superstrategia, ktra codziennie daje superzyski. Zdarzaj si cigi strat czy dni bez zagrania. Profesjonalny trader wie, e tak czasami jest, i cierpliwie czeka. System skada si tak naprawd z jednej formacji wiecowej . Tak, z jednej formacji wiecowej . Nie musisz siedzie przed ekranem cay dzie, gdy system generuje 12 sygnay w cigu dnia. Czasami trzeba co jaki czas przesun SL, a czasami poczeka kilka dni na sygna. Nie jest to system mechaniczny, ale z powodzeniem mona go zautomatyzowa. Zapytasz pewnie o zyskowno. W tym opracowaniu przedstawi zyskowno na poziomie 50, 500, a moe wicej. Wszystko zaley od tego, ile jeste skonny ryzykowa w pojedynczej transakcji, na ilu parach chcesz gra itd. Wszelkie analizy zostay poczynione w cigu jednego roku na jednej parze walutowej. Ale nie przejmuj si, to tylko wprowadzenie do tematu. Jeeli bdziesz chcia zarabia wicej nic prostszego. Poka Ci, jak to zrobi. Dlaczego powstao to opracowanie Kady z traderw w pocztkowym okresie szkoli si, poznaje nowe systemy. Z biegiem czasu niektrzy tworz wasne, coraz to bardziej zaawansowane systemy, skadajce si z kilku, kilkunastu wskanikw. Potem okazuje si jednak, e system nie chodzi lub daje sprzeczne sygnay. Kiedy kto powiedzia, e prostota jest kluczem do sukcesu. Czyme jest gra na rynku walutowym, jak nie zarzdzaniem prawdopodobiestwem Tak, tak, zarzdzanie prawdopodobiestwem, kapitaem oraz psychika tradera to kluczowe elementy warunkujce sukces w tej brany. Niezalenie od tego, jak dobry bdziesz mia system, jeeli spanikujesz, to zaczniesz popenia bdy, a wtedy bdziesz traci pienidze. Poza tym nikt nie powie Ci, e forex to ciki kawaek chleba. Usyszysz raczej, e aby zaistnie na rynku, wystarczy otworzy rachunek za przysowiow zotwk. O tym, e utrzymanie si na rynku duszy czas to nie taka prosta sprawa, ju si nie mwi. Wreszcie musisz wiedzie, e wikszo firm nie szkoli traderw po to, eby stali si zarabiajcymi traderami, ale po to, eby na nich zarabia. Sam wydaem kup kasy na szkolenia i osoby godne polecenia mog wskaza na palcach jednej rki. Niniejszy eBook zosta podzielony na kilka czci. W pierwszej (oglnej) poznasz oglne podstawy tradingu na foreksie. Cz druga to szczegowe omwienie systemu, opisujce takie elementy tradingu, jak money management, trading plan, wprowadzenie do psychologii czy analiza rynku. Z kolei ostatnia cz to case study tradingu opartego na jednej parze walutowej w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Case study omawia krok po kroku kade pojedyncze zagranie znajdujce si w zestawieniu MM, tak jakby sam je zawiera. Nie przedstawi tylko samych zyskownych wej, jakich dokonywaem, ale zaprezentuj cig wszystkich zagra z tego okresu. Poka, gdzie byy wejcia oraz wyjcia, czy pozycja okazaa si zyskowna, jak przesuwany by SL, gdzie zlecenie zostao zamknite itd. Na zakoczenie chciabym Ci powiedzie, e wykonujesz dobry krok w kierunku swojego rozwoju. Pamitaj, e to Ty decydujesz o swoim losie, nikt inny. Handel na takim rynku wymaga olbrzymich pokadw pokory. Bo moesz si szybko wzbogaci, ale jeszcze szybciej zbankrutowa. Nie czarujmy si, rynek Forex nie jest ani wolnym rynkiem, ani bezpiecznym. Mona gra zarwno w gr, jak i w d. Korzystajc z dwigni, angaujesz zaledwie procent swojego kapitau. Czy jest to dobre I tak, i nie. Z jednej strony zyski, z drugiej ochrona kapitau. Chciwo i ch szybkiego wzbogacenia si wygrywaj czsto nad zdrowym rozsdkiem. Dlatego wane, eby nie zwariowa. Pamitaj, e osigniesz sukces, jeli sam bdziesz tego chcia. Zapraszam do lektury i analizy Masz ochot na wicej Zamw pen wersj eBooka Pojedyncza formacja wiecowa jako przykad zyskownego inwestowania Niezalenie od tego, czy dopiero zaczynasz trading na rynku Forex . czy od duszego czasu szukasz odpowiedniej dla siebie strategii ten system sprawdzi si w Twoim przypadku. To system, ktry: nie wymaga ledzenia wykresu 24 h na dob, poniewa generuje 12 sygnay dziennie, a zyskown transakcj mona prowadzi nawet kilka dni, nie wymaga dogbnej znajomoci rynku, poniewa opiera si wycznie na jednej parze walutowej i jednej ramie czasowej, jest wyjtkowo bezpieczny, poniewa ma duy potencja zysku przy niewielkim ryzyku