Hukum Forex Fatwa Kebangsaan
Hukum Forex Fatwa KebangsaanMajlis Fatwa Kebangsaan: Hukum Pelaburan Forex Suzardi Maulan 16 de fevereiro de 2012 Pelaburan forex yang desenhar oleh individual de plataforma online / internet adalah haram. Keputusan ini tela de um jogo de palavras-chave muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) lani Oleh individu secara (forex foco individual) melalui Platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interesse, pensyaratan jual beli dalam pemberian Hutang melalui alavancagem, qabd yang tidak Jelas ketika Transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Tuan dapat membaca kenyataan Lanjut seperti berikut: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 de Fevereiro de 2012 telah membincangkan Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Asing Oleh Individu secara Lani (Individual Ponto Forex) Melalui Platfom Elektronik . Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan Pakar daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) secara individu Oleh lani (individual forex spot) melalui Platfom elektronik adalah melibatkan item de ribawi (GAUS mata wang) dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di Bawah hukum Bay al-Sarf yang Perlu dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat-syarat Khusus bagi Bay al-Sarf seperti berikut: syarat-syarat umum jual beli: Pihak yang berakad mestilah mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Taaqud) Harga Belian hendaklah diketahui dengan Jelas Oleh kedua-dua pihak yang berakad item Belian hendaklah Suatu yang wujud dan dimiliki sepenuhnya Oleh pihak yang menjual serta boleh diserahkan kepada pembeli sighah akad hendaklah menunjukkan keredhaan kedua-dua pihak, tidak ada unsur penempohan dan sighah ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati Antara satu sama deitado dari sudut CIRI-CIRI dan kadarnya. Syarat-syarat Khusus Bay al-Sarf: Berlaku taqabbudh (penyerahan) artigo Antara kedua-dua yang terlibat dalam plataforma forex sebelum kedua-dua pihak yang menjalankan transaksi berpisah daripada majlis akad Jual beli matawang hendaklah dijalankan secara lani dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan dan Akad jual beli al-sarf mesti bebas daripada khiyar al-Syart. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, Muzakarah juga menegaskan bahawa operasi perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) hendaklah bebas daripada sebarang unsur riba, elemen al-Salaf wa al-Bay (pemberian Hutang dengan syarat dilakukan transaksi jual beli), perjudian unsur, gharar Yang berlebihan dan kezaliman atau eksploitasi Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) Oleh individu secara lani (forex foco individual) melalui Platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan interesse capotamento, pensyaratan jual beli dalam pemberian Hutang melalui alavancagem, Qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Selain itu ianya juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malasia. itu Sehubungan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) lani Oleh individu secara (individual forex spot) melalui Platfom elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi negara undang-undang . Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Muzakarah juga menegaskan bahawa keputusan yang diputuskan ini tidak terpakai ke atas urus Niaga pertukaran mata wang asing menerusi kaunter di pengurup wang berlesen dan urus Niaga pertukaran mata wang asing yang dikendalikan Oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan di Bawah undang-undang Malasia. Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat islam haram meng alan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Dr. Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melali pertukaran wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan pertukaran wang asing membabitkan spekulasi mata wang em in bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam. Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa UMAT Islam diharamkan daripada mengamalkan sistem perniagaan Cara demikian, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 di Sini. Abdul Shukor berkata banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran asing, Oleh UMAT itu Islam tidak Perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabit penggunaan internet individu di kalangan, yang menyebabkan Untung Rugi tidak menentu. Lain-lain Jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau banco dari banco ke dibenarkan, kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau Untung Rugi yang tidak menentu, katanya. Beliau berkata, keputusan deitado yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan UMAT Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium (SSPM) yang dikendalikan Banco Simpanan Nasional (BSN). Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang Oleh disampaikan painel pihak Syariah Bank Negara pada muzakarah itu. BERNAMA Os comentarios sobre esta entrada estao fechados. Negara Malaysia deseja informar ao publico que a compra e venda de moeda estrangeira na Malasia so e permitida com bancos comerciais licenciados, bancos islamicos, bancos de investimento e bancos islamicos internacionais, conforme previsto na Lei de Controle de Cambio Alem disso, os produtos financeiros compativeis com a Shariah, incluindo transacoes relacionadas a divisas, oferecidos e transacionados por instituicoes financeiras islamicas licenciadas, sao aprovados pelo Banco Central do Brasil. Shariah das respectivas instituicoes financeiras, com o endosso do Shariah Advisory Council do Bank Negara Malaysia. Banco Negara MalasiaSebelum ini persoalan membabitkan hukum Forex haram atau halal acapkali menjadi perdebatan dan persoalan dikalangan apa yang boleh kami istilahkan sebagai 8220kaki forex8221. Dan tahun lepas pun Jaquim telah menganjurkan Muzakarah Ahli-Ahli Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan bagi membincangkan perkara-perkara seperti: Kefahaman Umum Terhadap Perdagangan Mata Wang (Forex) dan Kedudukannya Dalam Syarak Perdagangan Mata Wang (Forex) dan Pandangan Syarak Mengenai Pegendaliannya Perdagangan Mata Wang (Forex) Kedudukannya Dalam undang-undang dan Kesannya ke atas Ekonomi Dan Hasil daripada muzakarah tersebut terdapat beberapa rumusan dan kesimpulan yang telah dicapai antaranya ialah: Jual beli matawang diharuskan Oleh syarak, namun Perlu mematuhi dawabit tertentu selain menggelakkan unsur-unsur-unsur syibh riba ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Operasi local forex ini juga didapati tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malasia Walaubagaimanapun, semalam satu ketetapan telah dibuat Oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai Forex. Hukum Forex. Haram atau Halal KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan umat Isla haram menguilan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasa itu, Tan Sri Dr. Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing (forex) seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan UMAT Islam. 8220Hasil kajian Jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan yang pertukaran membabitkan wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam.8221 8220Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa UMAT Islam diharamkan daripada mengamalkan sistem perniagaan Cara demikian, 8221 katanya kepada pemberita selepas Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 sem ser hari ini. Abdul Shukor berkata, banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran wang asing, Oleh UMAT itu Islam tidak Perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabitkan penggunaan internet di kalangan individu yang menyebabkan Untung Rugi tidak menentu. 8220Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari banco ke banco dibenarkan. Kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau nao identificado rugi yang tidak menentu, 8221 katanya. Beliau berkata, keputusan deitado yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan UMAT Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan premium yang dikendalikan Banco Simpanan Nasional (BSN). Katanya, keputusan itu desenho selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak penal syariah Banco Negara pada muzakarah itu. 8220Pada mulanya, kita meragui tentang, kaedah, pelaksaaan, skim, itu, tetapi, kita, berpuas, hati, selepas, sistem, perniagaan, skim, itu, ditukar, konsep, islam, iaitu, Mudharabah, 8221, katanya. 8211 Bernama Dahulu secara faktanya Antara sebab ekonomi Malasia pernah Jatuh tahun 1997/1998 adalah tindakan Kerajaan Malasia bermain forex Antarabangsa yang 8220duduk dalam sistem kapitalis8221 sehingga telah memberikan Ruang kepada spekulator George Soros sabotaj untuk ekonomi Malasia. Bagi kami ketetapan yang telah diberikan Oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menunjukkan melahirkan pendirian mereka terhadap satu-satu kemusykilan untuk dijadikan panduan tambahan kepada UMAT Islam di Malysia hari ini. Dan tindakan Majlis Fatwa meletakan hukum Forex haram itu dibuat setelah mereka membuat kajian yang mendalam dan kajian itu tak bermakna dalam kajian dilakukan secara tergesa-GESA dan dibuat dalam tempoh sehari dua. Yang berada dalam Palavras-chave para esta foro Fatwa Kebangsaan ini pun bukannya sebarangan orang. Kalangan ulama dan yang ada pengetahuan tinggi dalam ilmu agama. 8220Adakah kita mahu terus menunggu jawapan yang kita ingini barulah kita akan terima amp berpuas hati dengan ketetapan daripada kalangan yang pengetahuan tinggi dalam agama terutamanya melibatkan hukum8221 Cuma kalau Boleh selepas ini besarlah harapan kami Sendiri Supaya Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia jenguklah-jenguklah sistem perbankan di Malasia hari ini Melibatkan beberapa persoalan yang telah membelengu rakyat Malasia secara umum dan umat Islam di Malaysia amnya. Kami mahu lihat sendiri apa pendirian Jawatankuasa Kebangsaan Malasia mengenai soal-soal yang melibatkan Sara 1Malaysia. Kadar, faedah, yang, dikenakan, pihak, kepada, pelanggannya, selama, ini, PTPTN, caj, pelayarnya, dikehendaki, bayar, balik, lebih, dari, jumlah, pinjamannya. Dan mungkin kalangan e um sini mahu menambahnya Samada kerajaan nak ikut atau tidak itu perkara nombor 2. Yang penting kami mahu melihat sendiri ketetapan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan terlebih dahulu. P / S. Apa responder anda sebaik Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menfatwakan hukum Forex haram kenape mufti cuma keluarkan fatwa haram secara terpilih. Banyak yang haram. Contohnya. Principal saham tue pun haram. Pasal kerugian tak menentu. Urusniaga tertangguh. Sume banco yang menawarkan simpanan ataupun secara pinjaman secara riba juga patut difatwakan secara jelas ttg pengharamannya. Kenape, mufti, selalu, mengeluarkan, fatwa, mengikut, keuntungan, kerajaan, semata-mata. Jikalau kerajaan tidak mendapat keuntungan apa-apa daripada urusniaga tersebut. Maka difatwakan HARAM. Manakala urusniaga yang sudah terang-terangan mengandungi riba tidak difatwakan sebagai HARAM. Nie ler mufti dunia. Takut hilang jawatan. Merujuk pada fatwa yg dkeluarkan. forex adalah haram kerana.1.spekulasi.2.intenet individu.3.keuntongan tdak menentu. Soalanya..dimana bezanya dngan pasaran saham bskl..tolong jelas kanMuzakarah JAKIM Berkenaan Hukum Forex Trading Zaharuddin Abd Rahman Seteah berhempas pulas melayan sebahagian bantahan, komentar dan tidak puas hati pedagang matawang asing (comerciante de Forex) sejak tahun 2008, iaitu sejak dari awal saya menyediakan kajian ringkas yang dipaparkan di web ini, boleh dirujuk artikel tersebut di ligacao berikut: - Saya bersyukur Kerana semalam telah satu diadakan muzakarah Besar yang dihadiri Oleh Lebih 200 ilmuan orang Shariah, ulama, Ahli ekonomi, banqueiros dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Palavras-chave para esta foro pula bukanlah disediakan oleh individual tetapi dibuat secara berkumpulan. Ini bermakna Kertas kerja tersebut wajar diberikan Lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan Lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individu. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Selain itu, mina de juga tela bertemu dengan penyedia plataforma FOREX itu sendiri di samping beberapa siri temubual dengan pedagang FOREX yang berpengalaman. Justeru, saya kira, FOREX perdagang tidak boleh sama sekali mempertikaikan kefahaman paragrafo pengkaji kerana penyelidikan mereka Jauh Lebih dalam dari hanya sekadar pengalaman, tambahan pula penyelidik juga menrima Informasi rasmi dari pihak Bank Negara Malaysia selaku regulador. Prof. Madya Dr. Muhammad Bin Som, Dr. Marjan Muhammad, Ust Luqmanul Hakim Hussain, En. Wan Norhaziki Wan Abdul Halim. Kesimpulan mereka mencatatkan seperti berikut: - 1. Ponto forex yang dijalankan Oleh individu plataforma melalui internet agak berbeza daripada local konsep forex yang dijalankan di peringkat interbancario. Dari satu sudut, ia desenhar berdasarkan spot forex dari segi harga lani (ponto de valor), tetapi dari segi penyelesaian ia tidak berlaku berdasarkan T2. Malah, penyelesaian, tidak, akan, berlaku, selagi, pedagang, tidak, menutup, posisi, yang, dibukanya. Namun, dari sudut yang deitado, ponto forex dilihat Lebih mirip kepada forex para a frente, kerana apabila pedagang membeli sesuatu matawang daripada corretor, beliau tidak akan dapat memiliki matawang yang dibelinya. Sebaliknya, pedagang akan menikmatinya setelah beliau menjualnya semula kepada corretor pada waktu hadapan. Apa yang membezakan local forex Oleh individu dengan frente forex ialah kadar tukaran matawang masa hadapan adalah tetap iaitu kadar yang dipersetujui pada Tarikh transaksi, manakala kadar tukaran matawang dalam local forex tidak tetap, tetapi berdasarkan turun naik harga pasaran matawang yang didagangkan. 2. Kerajaan Malasia tidak mengiktiraf sebarang urusniaga matawang asing yang dibuat melalui saluran-saluran yang tidak sah. Malah, terdapat peruntukan perundangan yang Jelas berhubung larangan tersebut, iaitu melalui Seksyen 3 (1) dan Seksyen 4 (1), (2) dan (3) Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953. Mana-mana individu dilarang sama sekali berurus Niaga ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 3. Berdasarkan beberapa isu Syariah yang diketengahkan termasuk isu qard alavancagem, riba al-nasiah interesse capotamento, qabd, matawang menjual yang tiada dalam pegangan (qabd) dan spekulasi yang melibatkan perjudian, ternyata operasi local forex on-line secara Oleh individu adalah tidak mengikut landasan syarak yang telah digariskan berhubung jualbeli matawang (baia alSarf). Manakala foi o primeiro a dar a conhecer o Universiti Utara na Malasia e o professor Muhammad Nasri Hussain. Kertas mereka menyimpulkan seperti berikut: - Perdidos em pergaminho, perdidos em forex online, adalados tidak dibenarkan oleh Syarak kerana adanya perkara-perkara yang menyalahi Syarak iaitu. Eu. Pembelian wang tunai dilakukan secara kredit adalah terang-terangan bertentangan dengan kontrak Sarf dan mengandungi unsur riba. Ii. Sekiranya pembelian kredit itu ditakyifkan sebagai pemberian pinjaman Oleh corretor, perkara tersebut masih termasuk dalam Aktiviti yang dilarangkan Oleh Syarak kerana mengandungi unsur mendapat manfaat dari pinjaman, dan larangan pinjaman mengumpulkan dan jual-beli. Iii. Menjual matawang, secara, menangguhkan, penyerahan, adalah, dilarang, olear, Syarak. Syarat, qabd, dalam, majlis, tidak, wujud, dalam, transaksi, ini. Keharusan melewatkan penyerahan (qabd) tidak boleh diaplikasi dalam urusniaga ini kerana tidak termasuk di dalam konsep darurat bagi transaksi bonafide. Iv. Urusniaga corretor secara online ini mengandungi unsur baia al-najsy iaitu peniaga menawarkan harga bukan untuk memliki matawang sebaliknya untuk memberi faedah kepada penjual melalui kenaikan harga. V. Urusniaga ini jugar mengandungi ihtikar yang dilarang oleh Syarak. Vi. Urusniaga ini juga mengandungi unsur perjudian yang bergantung kepada turun naik harga atau angka. Saya hanya berfungsi sebagai pengulas dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir kesemua kesimpulan yang dibuat Oleh kedua-dua Kumpulan adalah sama dengan kesimpulan yang telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang lalu, itu dengan, saya menyeru kepada Semua pedagang matawang yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir Kembali Demi-kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin, mendapat, kejelasan, bagaimana, kesimpulan, tersebut, dicapai, pembaca, boleh, download, kertas, kerja, mereka, yunk, muzakarah), untuk, bacaan, asas. Sebarang permasalahan bolehlah terus disampaikan kepada mereka. Zaharuddin Abd Rahman www. zaharuddin 1 Jun 2011 Saya bersyukur kerana semalam telah diadakan satu muzakarah besar yang dihadiri oleh lebih 200 orang ilmuan Sharia, ulama, ahli ekonomi, banqueiros dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Palavras-chave para esta foro pula bukanlah disediakan oleh individual tetapi dibuat secara berkumpulan. Ini bermakna Kertas kerja tersebut wajar diberikan Lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan Lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individu. Saya hanya berfungsi sebagai pengulas dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir kesemua kesimpulan yang dibuat Oleh kedua-dua Kumpulan adalah sama dengan kesimpulan yang telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang lalu, itu dengan, saya menyeru kepada Semua pedagang matawang yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir Kembali Demi-kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin, mendapat, kejelasan, bagaimana, kesimpulan, tersebut, dicapai, pembaca, boleh, download, kertas, kerja, mereka, yunk, muzakarah), untuk, bacaan, asas. Sebarang permasalahan bolehlah terus disampaikan kepada mereka Adicione esta pagina aos seus sites favoritos social bookmarking More. Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Forex (Foreign Exchange) ni adalah sistem jual beli mata wang asing yang mana kita Sendiri tahu akan berubah dari Semasa ke Semasa mengikut kedudukan ekonomi sesebuah negara. Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Sebenarnya aku memang dah agak pasti akan ada yang bertanya mengenai hukum dalam FOREX ni dan aku dah kaji benda ni dahulu sebelum aku menceburi dan mempelajari ilmu tentang Analsis dalam dunia forex ni. Ini adulterado e testado em um teste de teste de forex. Antara kajian yang aku lakukan adalah Meng google hukum mengenai forex dalam islam dan aku dapati kebanyakkannya berkongsi mengenai ISI yang sama fatwa iaitu yang dikeluarkan Oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan sekitar pertengahan tahun lalu. Hukum Forex. Haram atau Halal KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan umat Isla haram menguilan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasa itu, Tan Sri Dr. Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing (forex) seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan UMAT Islam. 8220Hasil kajian Jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan yang pertukaran membabitkan wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam.8221 8220Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa UMAT Islam diharamkan daripada mengamalkan sistem perniagaan Cara demikian, 8221 katanya kepada pemberita selepas Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 sem ser hari ini. Abdul Shukor berkata, banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran wang asing, Oleh UMAT itu Islam tidak Perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabitkan penggunaan internet di kalangan individu yang menyebabkan Untung Rugi tidak menentu. 8220 Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari banco ke banco dibenarkan. Kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau nao identificado rugi yang tidak menentu, 8221 katanya. Beliau berkata, keputusan deitado yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan UMAT Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan premium yang dikendalikan Banco Simpanan Nasional (BSN). Katanya, keputusan itu desenho selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak penal syariah Banco Negara pada muzakarah itu. 8220Pada mulanya, kita meragui tentang, kaedah, pelaksaaan, skim, itu, tetapi, kita, berpuas, hati, selepas, sistem, perniagaan, skim, itu, ditukar, konsep, islam, iaitu, Mudharabah, 8221, katanya. 8211 BERNAMA Penjelasan Ustaz Hj Zaharuddin Tentang FOREX Kabada yang masih kurang jelas, aku harap sangr korang dapat tengok sendiri dahulu dan dengar penjelasan daripada belia mengikut hukum FOREX dalam islam. Beliau adalah orang yang mahir dengan sistema forex yang dijalankan oleh banco de banco de seluruh Malasia em melabelkan sistema forex ini ada dua cara. Jom saksikan. Lagi Ulasan daripada Pakar ekonomi islam: Ulasan: Artikel mengenai fatwa yang dikeluarkan Oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan itu langsung tidak menceritakan tentang sistem forex yang sebenarnya seperti mana yang diterangkan Oleh Ustaz Zahiruddin. Dalam artikel Di Atas, ponto yang Pertama yang menyebabkan Untung Rugi tidak menentu itu LANGSUNG tidak boleh dipakai kerana dalam perniagaan itu Sendiri mana ada yang Untung setiap masa dan semestinya Untung Rugi itu pasti ada. Ponto yang kedua pula Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari banco ke banco dibenarkan. Sedar atau tidak, perniagaan pertukaran wang asing itu sebenarnya adalah sama adalah dengan Forex (cambio) yang dilakukan oleh comerciante. Cuma perbezaannya ialah cara mata wang itu ditukarkan. Ia seolah-olah membenarkan apa yang baru sahaja diperkatakan salah. Aku sendiri sebenarnya tak berapa suk dengan informasi yang dikongsikan dalam media massa kat Malasia ni sebab kebanyakkannya ditokok tambah untuk kepentingan sendiri sekalipun dalam soal hukum. Ponto yang ketiga, yang tak boleh blah, e um digalakkan untuk melabur dalam Sijil Simpanan Premium (SSP) yang seolah-olah mempromosi orang ramai untuk menggunakan sistem itu daripada pihak banco BSN. Yang ini tiada kena mengena dengan hukum FOREX. Sila abaikan. Aku lebih gemar untuk mendapatkan penjelasan kalau berkenaan dengan hukum islam daripada ustaz atau ahli ulama yang mempunyai dua perkara: Yang pertama beliau haruslah sangr arif dalam hukum hakam agama islam. Kedua beliau mempunyai pengalaman dan sememangnya serba tahu tentando sesuatu perkara itu sebelum membuat andaian mengikut hukum syarak. Bukanlah maksudnya aku memandang Rendah dengan fatwa yang dikeluarkan olehJawatankuasa Fatwa Kebangsaan tetapi alangkah baiknya kalau disertakan dengan fakta yang sebenar seperti mana yang diperkatakan Oleh Ustaz Zahiruddin tersebut video dalam. Kepada yang minato nak belajar FOREX sahaja Belajar teknik mudah ini. Saya dah dapatkan ebook ini dan memang berhasil (KLIK gambar) secara keseluruhannya, FOREX itu ada halal dan haramnya mengikut keadaan tersebut dan untuk pengetahuan anda Semua, comerciante kebiasaannya FOREX ini hanya mengamalkan mata comercio wang secara Sendiri dengan membuat Analisa yang mantap sebelum melakukan comercio dan Ini dinamakan spot trading dan bukannya foward negociacao. Apa itu spot trading dan foward negociacao nao Jadi apa hukum FOREX yang sebenarnya Segalanya ada diceritakan dalam video selama 7 minit lebih di atas. Ayat paling aku suka, Jangan bagi fatwa yang geral, yang umum. Contoh macam hukum makan ayam. Halal ke tak Mestilah halal. Tapi kalau tak sembelih dengan cara islao Halal ke haram Sama sahaja dengan hukum FOREX ini. ) Di ruangan terhad ini pihak kami ingin menjawab beberapa kekeliruan tentang hukum berkaitan dengan perdagangan matawang asing atau Forex (troca de forex). Kekeliruan dalam memberi fatwa tentang haramnya perdagangan matawang asing Timbul disebabkan dangkalnya ilmu tentang tentang perkara tersebut hanya melalui mendengar cerita tentang perlaksanaannya atau sekadar membaca artikel yang ditulis tentangnya di internet atau di Mana - mana Tanpa terlibat secara langsung untuk memahami proses perdagangan matawang asing ini dilakukan. Sesetengah pihak begitu tegas mengatakan dan cuba membuktikan ianya haram sehingga menjengilkan biji mata untuk menegakkan hujahnya Tanpa menilai secara kajian yang mendalam atau memahaminya terlebih dahulu dengan secara tepat. Pertama, beberapa pihak ada menyatakan bahawa perdagangan matawang asing pada hukum asalnya adalah Harus dan kemudiannya haram berlangsung Selama 24 jam sehari secara berterusan. Untuk makluman sidang pembaca, perdida matawang asing hanya boleh dilakukan 24 jam sehari dan selama 5 hari seminggu bermula Isnin hingga Jumaat sahaja secara online. Pada hari Sabtu dan Ahad, pasaran matawang seluruh dunia ditutup. Hanya pasaran Da Ma Cai, Desporto Toto, Magnum 4D dan yang sewaktu dengannya dibuka secara 8220off-line8221 (INI hukumnya adalah haram Tanpa adanya syak wasangka lagi). Mereka juga menyatakan bahawa berlakunya 8220Riba an-Nasiah8221 daripada pertukaran wang kerana tidak dilakukan secara 8220yadan bi yadin8221 atau dalam Inggerisnya 8220on o local basis8221 atau dalam bahasa Melayunya 8220tangan ke tangan8221 atau dalam bahasa yang Lebih mudah adalah 8220serah dan terima8221 atau qadabh. Di dalam perdagangan matawang tidak akan dibenarkan membuat pembeliano atau penjualan sekiranya mudharib (comerciante) tidak mempunyai duit yang mencukupi di dalam akaunnya sendiri. Ini bermakna Mudharib (trader) Perlu menjual atau membeli atau dengan istilah deitado menukar matawang bergantung pada Nilai yang dimiliki bertepatan konsep 8220serah dan terima8221 atau 8220on o local basis8221 qabadh secara hukmi. Um dalam perdangangan matawang que tidak berlaku tempahan nilai matawang atau pembidaan nilai matawang. Apa yang berlaku ialah pembelian dan penjualan sesuatu Nilai matawang yang dikategori Oleh Ulama sebagai 8220 bay8217u naqdu bi naqdi kas sil8217ati 8220. Nilai matawang yang diniagakan adalah dari Jenis yang berbeza dan bukannya dari satu Jenis kerana di dalam perdagangan matawang asing tidak akan berlaku jual beli pada Matawang dari yang sama jenis Contohnya dibeli (comprar / longo / mina) atau dijual (vender / curto / seu) matawang EUA Dolar bansamaan dengan Yen japones (USD / JPY). Gra-Bretanha Pound bersamaan dengan EUA Dolar (GBP / USD). Mereka juga menegaskan bahawa perdagangan matawang asing adalah haram kerana transaksi diuruskan Oleh sebuah institusi kewangan konvensional. Adakah muamalah di dalam Islao diharamkan untuk orang Islao berdagang dan berurus niaga dengan orang bukan Islao secara mutlak. Bagaimana pula hukumnya sebuah banco konvensional yang menggaji pegawai syarie8217nya untuk menjaga atau memantau kaunter Islam banco tersebut sedangkan selebihnya terlibat dalam riba dan haram Dan pegawai syari8217e tersebut terpaksa Redha dengan selebihnya kerana alasan bukan dalam bidang kuasa beliau Memang benar bahawa Painel Penasihat Syariah Sedunia yang bernaung di Bawah nama Contabilidade Organizacao amp auditoria para instituicoes islamicas (AAOIFI) yang Antara Painel Penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof Dr. Syeikh Wanbah Zuhayli, Prof Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani8217 dan Ramai lagi menyatakan bahawa transaksi Antara matawang Secara tangguh dan 8220 forward8221 akan menghasilkan 8220Riba an-Nasiah8221. Tetapi perniagaan matawang secgar tangguh dan 8220forward8221 tidak berlaku dalam realiti perdagangan matawang asing. Ini kerana setiap belian atau jualan hendaklah dilakukan secar lingua sem semanalmente ataupun 8220instantanten8221 dalam pasaran tanpa adanya penangguhan waktu dan 8220forward8221 walau sesaatpun. Mereka menyatakan bahawa perdagangan matawang asa adalah haram kerana berlakunya SWAP. SWAP sebagaimana yang didefinisikan adala 8220sebagai satu perjanjian atau kontrak de antara dua pihak bagi pertukaran bertempoh bagi sesuatu activo kewangan yang khusus, activo material atau kadar faedah. Proses ini hanya berlaku, antara, institusi, kewangan, dengan, institusi, kewangan, yang, lain, sahaja. Apa yang berlaku ialah istilah SWAP dalam perdagangan matawang asing tersebut merupakan caj penyetoran dagangan (taxas de armazenamento) untuk penjualan atau pembelian matawang yang melebihi 24 jam dan bukannya pertukaran bertempoh atau jualan matawang secara Tangguh. Mereka mendakwa bahawa perdagangan matawang asing adalah haram kerana konsep 8220options8221 yang didefinasikan sebagai 8216Satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewajipan) untuk membeli atau menjual sesuatu item de yang dipersetujui (sama ada dalam bentuk Saham, komoditi, matawang, indeks dan Hutang) pada Harga yang ditentukan. Tiada kewajipan bagi penempah untuk memenuhi tuntutan kontrak bagi membeli item de yang ditempah, tetapi penjual hak item de itu, wajib memenuhi tuntutan kontrak.8221Dan beliau kaitkan 8220options8221 ini dengan penjualan benda yang Belum dimiliki berteraskan hadis Nabi viu yang berbunyi: 8220Jangan kamu membeli ikan dalam ar, Karena, sesungguhnya, jual, beli, yang, demikian, itu, mengandungi, penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) 8216Options8217 dengan penjualan benda yang belum dimiliki adala topik perbahasan yang jauh berbeza. Nampak gayanya, beliau, terkeliru, antara, dua, benda, yang, tidak, berkaitan, ini. Kami memang Akui bahawa 8216options8217 adalah salah satu urus Niaga yang terlibat dengan gharar dan riba serta hukumnya haram akan tetapi ianya tidak dibenarkan dan tidak berlaku dalam perdagangan matawang asing atau forex (cambio) tetapi ianya hanya berlaku dalam ekuiti dan komoditi. Mereka juga mendakwa berlakunya 8220futures8221 dalam perdagangan matawang que dan dan ianya adalah haram bila terlibat dengan matawang kerana ianya membawa kepada 8220Riba an-Nasiah8221. 8220Futuras8221 itu didefinasikan sebagai. 8220 Satu kontrak komerasang yang dibuat bagi melakukan pembeliano atau jualan satu aset dalam satu kuantiti yang khusus pada tarikh akan datang yang khusus 8220 (Enciclopedia Britannica, 1988. 5/65). Para cendiakawan dan ilmuwan Islam membenarkan 8220futures8221 dilakukan dengan syarat kontrak komersial yang dibuat itu hanya Janji dari satu Belah pihak atau 8220unilateral promessa de um itu side8221.Oleh, apa yang berlaku dalam perdagangan matawang asing adalah bertetapan dengan syarat yang diberikan Oleh Ulama8217 Islam dengan futuros yang dibenarkan dalam perdagangan matawang asing adalah dikenali sebagai 8220pending order8221 dan proses perlaksanaan yang diberi kuasa sepenuhnya kepada mudharib (trader) Tanpa gangguan atau campurtangan dari mana-mana pihak untuk membuat keputusan meletakkan dan meneruskan 8220pending order8221 tersebut atau sebaliknya. Mereka mendakwa bahawa di dalam pelaburan perdagangan matawang asing terdapatnya Capital Garantido (Jaminan Wang Modal tidak lupus) dan juga 8216Guaranteed fixo Return8217 (jaminan pulangan dan jumlah yang tertentu). Kami dapati dua unsur ini tidak berlaku di dalam perdangangan matawang kerana kami pernah berjumpa dengan mdina yang rugi berjuta-juta ringgit dan tidak kurang juga yang membuat keuntungan berjuta-juta ringgit. Itulah, risiko, sebuah, perniac, dan, dalam, jua, perniagaan. Hanya mereka yang kuat dan kental sahaja akan bangkit dan yang lemah akan terus menjadi semakin lemah. Mungkin beliau tersilap falha tentang orang yang membuat skim homem de Pak Telo dengan realiti perdagangan matawang asing. Daripada penelitian dan pemerhatian yang kami lakukan serta kajian yang mendalam tentang bagaimana urusan serta perjalanan perdagangan matawang asing dilaksanakan, kami dapati tidak terdapat unsur-unsur atau terma-terma yang bercanggah dengan Islam. Setelah dihalusi tentang perlaksanaan dan perjalanannya untuk ketika dan saat artikel ini ditulis, tiada satupun yang bercanggah dengan kehendak syara8217 atau terlibat dengan syubhah atau ribawi. Walaupun, secar, secar, maya, Internet, ianya, mewakili, akaun, dan, yang, sebenar, ser, berhadapan, dengan, risiko, yang, tinggi, kepada, sesiapa, yang, berurusan, dengan, perdangangan, matawang, asing, ini. SUMBER. Majalah Sinar Rohani Terbitan JAKIM